KIK

easi logo

Projekt „Orthez OÜ ressursitõhususe investeeringud” sai Euroopa Regionaalarengu Fondist toetust

Projekti lühikokkuvõte:

Investeeringu käigus soetab Orthez OÜ uue CNC-töötlemiskeskuse ja saepurusilo (tornikujuline mahuti). Orthez OÜ muudab tootmist efektiivsemaks läbi tooraine vähendamise tänu uute tehnoloogiate kasutusele võtmisele. Uute seadmetega väheneb ettevõtte elektrienergiatarbimine 10%, toodang kasvab 1%/aastas ja tekib võimekus hakata efektiivselt turustama saepuru.

Projekti eesmärk ja tulemus:

Projekti eesmärk on saavutada vähemalt 1% suurune ressursikasutuse paranemine ning tõsta ressursitootlikkust. Ressursisäästu eesmärgi täitmiseks soetatakse innovatiivne kasutajasõbraliku juhtimisega CNC-töötluskeskus ja automaatikaga silo filtersüsteemiga, mis panustab ettevõtte tootmisprotsessi ressursisäästu ja ressursitootlikkusse.

Meetme tulemusena: 

  • hangitakse innovatiivne CNC-töötluskeskus, mis kiirendab tootmisprotsesse ja suurendab seeläbi tootmismahtusid;

  • laiendatakse ja suurendatakse tootmisliinide saematerjali jäätmete kogumise võimekust ning tõstetakse selle tagajärjel nii toodangu kui ka puidujäätmete toodetava toodangu kogust, kuna kõrvaldatakse silode täitumisest tingitud seisakud;

  • toimuvad CNC- töötluskeskuse kiiremad töötlusoperatsioonid ning sellest tingituna tarbib seade vähem elektrienergiat;

  • ühendatakse tootmisseadmed puidujäätmete silo konveierite ja aspiratsiooniga, et tagada sujuvam tootmisprotsess ning lõpetada käsitsi puidujäätmete liigutamine; alustatakse saepuru müüki kõrvaltegevusena, sest suurem silo võimaldab tagada saepuru tellijatele piisavat mahtu, et põhjendada saepuru transporti kliendile või poolhaagise tellimist;

  • juhitakse puidujäätmete silo automaatikaga ning tagatakse puhtam saepuru laadimine poolhaagisesse.

Toetuse summa (EUR):
183 550

Hanketeade

Seoses tootmisvõimsuse ja efektiivsuse suurendamisega kuulutab Orthez OÜ välja alljärgneva hanke:

  • Saepuru silo konveieritega (pakkumuse esitamise tähtaeg 04.12.2020 16:00 GMT +2, tööde valmimise tähtaeg on 6 kuud alates lepingu sõlmimisest).

Täiendava informatsiooni saamiseks ja selgituste küsimiseks palume end registreerida hankele Riigihangete Registris (viitenumber vastavalt 228930) https://riigihanked.riik.ee/.

Projekti rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist (Projekti number 2014-2020.4.03.20-0614).

Tegemist ei ole hankijaga riigihangete seaduse tähenduses. Hanke läbiviimisel järgitakse riigihangete seaduse § 3 üldpõhimõtteid.

Hanketeade

Seoses tootmisvõimsuse ja efektiivsuse suurendamisega kuulutab Orthez OÜ välja alljärgneva hanked:

  • CNC töötluskeskus (pakkumuse esitamise tähtaeg 15.12.2020 16:00 GMT +2, tööde valmimise tähtaeg on 8 kuud alates lepingu sõlmimisest).

Täiendava informatsiooni saamiseks ja selgituste küsimiseks palume end registreerida hankele Riigihangete Registris (viitenumbrid 229818) https://riigihanked.riik.ee/.

Projekti rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist (Projekt nr projekti nr. 2014-2020.4.03.20-0614).

Tegemist ei ole hankijaga riigihangete seaduse tähenduses. Hanke läbiviimisel järgitakse riigihangete seaduse § 3 üldpõhimõtteid.

Call for tenders

In association with increasing the capacity and effectiveness of its production Orthez OÜ hereby announces the following tenders:

  • CNC machining center (tender offer submitting deadline 15.12.2020 16:00 GMT +2 (Estonian time), installation must be completed in 8 months after signing the contract).

For additional information, please register to the tender in the Estonian E-Procurement Register (reference number 229818 ) https://riigihanked.riik.ee/.

The project is being supported by the European Regional Development Fund (Project number projekti nr. 2014-2020.4.03.20-0614).

This is not a public procurement defined by the Public Procurement Act. However, the tender process follows the principles of Public Procurement Act § 3.