EAS

Projekt „Orthez OÜ varustuskindluse investeeringud” sai Euroopa Liidu taasterahastu NextGenerationEU vahenditest toetust.

Projekti elluviimine on vajalik ettevõtte varustuskindluse suurendamiseks. Projekti elluviimise eesmärk on vähendada ettevõtte sõltuvust fossiilkütustest ja toetada üleminekut taastuvenergia allikatele. Projekti eesmärgi saavutamiseks rajatakse päikeseelektrijaam ning soetatakse elektrienergia salvestusseadmed, mille kasutuselevõtmise tulemusena väheneb ettevõtte fossiilkütuste tarbimine ja paraneb varustuskindlus.

Toetuse summa:

75 750 €

30+ aastat kogemust
Kiirus ja kvaliteet
Rahvusvaheline haare